fbpx

Het krediepunt kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Het krediepunt, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Het krediepunt verstrekt.

 

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

• Voor- en achternaam

• Adres

• Postcode & Woonplaats

• E-mailadres

• Telefoonnummer

 

WAAROM HET KREDIEPUNT DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Het krediepunt verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het krediepunt jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Het krediepunt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN JOUW GEGEVENS GEDEELD?

Het krediepunt verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Het krediepunt gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Het krediepunt. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Het krediepunt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het krediepunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Het krediepunt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

www.hetkrediepunt.nl is een website van Hollink Financieel Advies en is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Lasondersingel 151, 7514 BR Enschede

Telefoon: +31537400110

Email: info@hollinkfinancieeladvies.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08222524